ul. Partyzantów 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Kontakt

Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

Siedziba:
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7
Tel. (22) 775-28-40
Tel. (22) 775-22-06
Fax. (22) 775-21-01

Godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8 -16
wtorek - piątek w godz. 7-15

e-mail: zbkndm@wp.pl

Organy Spółki
Zgromadzenie Wspólników – Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Rada Nadzorcza
Skład Rady Nadzorczej:
BYDOŃ Aneta Ewa - Przewodniczący
BIELEC Karol - z-ca Przewodniczącego
JANUS Aneta Małgorzata - Sekretarz Zarząd Spółki
Skład Zarządu Spółki:
- Anna Rutkowska – Prezes Zarządu
- Ewa Rudnicka – Prokurent – Główny Księgowy